Nawigacja

 • ZAPROSZENIE

   

  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  Im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie

  Pani mgr Małgorzata Wachowska

   

  SERDECZNIE ZAPRASZA

  dzieci, rodziców, nauczycieli i gości

  Na uroczyste rozpoczęcie

  ROKU SZKOLNEGO 2015 / 2016

  które odbędzie się w dniu 1 września (wtorek)  2015 r

   

   

   

  Program Uroczystości:

  • 8.00 Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Sadowie
  • 9.00 Akademia z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego
  • 10.00 Spotkanie w klasach

  Odjazdy autobusów:

  odjazd z Wierzbia - godzina 7.25, z  Podlesia 7.30

  powrót na Podlesie i do Wierzbia 10.50

   

   

 • Wykaz podreczników na rok szkolny 2015/2016

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 74 GPP W SADOWIE – 2015/2016

   

   

   

   

     KLASA  III

   

   

  1.

   

  Edukacja wczesnoszkolna

  Skarby kl. 3

  B. Tichy

  B. Szurowska

  Juka

  2.

  Edukacja wczesnoszkolna

  Zajęcia komputerowe

  Podręcznik do zajęć komputerowych kl.3 Skarby

  B. Tichy

  B. Szurowska

   

  Juka

  3.

  Język angielski

  Bugs Word 3. – Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

  E. Papiol

  M. Toth

  M. Kondro

  MACMILLAN

  4.

  Religia

  Jezus jest z nami - ćwiczenia

  Mały katechizm

  Ks.J.Czerkawski

  E.Kondrak

  Jedność

   

   

  Lp.

  Nazwa

  przedmiotu

  Tytuł

  Autor

  Wydawnictwo

   

   

  Klasa V

   

   

   

  1.

  matematyka

  Matematyka z plusem

  Podręcznik i ćwiczenia

   

  M.Dobrowolska

  GWO

  2.

  religia

  Spotkania uBOGAcające

  Podręcznik i ćwiczenia

   

   

  Ks.M.Mielnicki,

  E.Kondrak

  E.Parszewski

  Jedność

  3.

  przyroda

  Przyrodo Witaj

  Podręcznik i ćwiczenia

  E.Gromek

  WSiP

  4.

  Zajęcia komputerowe

  Informatyka Europejczyka kl. 5  Podręcznik do zajęć komputerowych

  D.Kiałka

  Helion

  5.

  Historia i

  społeczeństwo

  My i historia

  Podręcznik i ćwiczenia

  W.Surdyk-Fertsch

  B.Olszewska

  WSzPWN

  6.

  j.angielski

  Sky High 1 – Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

  Sky High 2 – Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

  B.Abbs

  I. Freebairn

  D. Bolton

  D. Łoś-Sapiejewska

  Pearson

  Longman

  7.

  j.polski

  Okno na świat

  Wilga Herman

  Ewa Wojtyra

  Grupa edukacyjna

  8.

  Zajęcia techniczne

  Zajęcia tech.: część techniczna

  Zajęcia tech.: część komunikacyjna

   

  U.Białka

  J.Chrabąszcz

  Operon

  9.

  Plastyka  

  Zeszyt ćwiczeń do „Lubię tworzyć”

  Bez podręcznika dla klasy V

  Wojciech Sygut

  Marzena Kwiecień

   

  Grupa Edukacyjna SA

  10

  muzyka

  Muzyczny świat- podręcznik

  T. Wojcik

  Grupa Edukacyjna SA

   

   

  Klasa VI

   

   

   

   

  1.

  matematyka

  Matematyka z plusem Kl.6

  Podręcznik i ćwiczenia

  M.Dobrowolska

  GWO

  2.

  Religia

   

  Tajemnice BOGAtego życia 

  Podręcznik i ćwiczenia

   

  Jedność

  3.

  przyroda

  Przyrodo Witaj

  Podręcznik i ćwiczenia

  E.Gromek

  WSiP

  4.

  Zajęcia

  komputerowe

  Informatyka Europejczyka kl. 6 -   Podręcznik do zajęć komputerowych

  D.Kiałka

  Helion

  5.

  Historia i

  społeczeństwo

  My i historia

  Podręcznik i ćwiczenia

   

  W.Surdyk-Fertsch

  B.Olszewska

  PWN

  6.

  j.angielski

  Sky High 2

  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

   

  B.Abbs

  Pearson Longman

  7.

  j.polski

  „Czarowanie słowem ’’ –podręcznik dla klasy VI

  Agnieszka Kania

  Karolina Kwak

  WSiP

  8.

  Zajęcia techniczne

  Zajęcia techniczne: część techniczna

  Zajęcia techniczne: część komunikacyjna

  U.Białka

  J.Chrabąszcz

  Operon

  9.

  Plastyka    

   Zeszyt ćwiczeń do „Lubię tworzyć”

  Bez podręcznika dla klasy 6

  Wojciech Sygut

  Marzena Kwiecień

  Grupa Edukacyjna SA

  10

  Muzyka

   

  Słuchanie muzyki

  E. Wachowiak

  GAWA.Sp.j

           

 • PESEL NA LEGITYMACJACH

  OGŁOSZENIE !!!

   

  Uczniowie, którzy nie posiadają jeszcze, dopisanego nr pesel na legitymacji,

  poszeni są o zgłoszenie się z legitymacją  w sekretariacie, w celu jego uzupełnienia.

  Brak nr pesel na legitymacji może spowodować,

  że podczas kontroli (np.: przy przejazdach pociągami)

  legitymacja zostanie uznana za nieważną.

 • Szkoła z platformą e-Nauczanie i e-Dziennikiem

   

  e-Nauczanie  i  LIBRUS SYNERGIA  ( E-DZIENNIK)

  od 1 maja w naszej szkole!

  Do końca roku szkolnego dzienniki będą prowadzone w wersji papierowej i elektronicznej a od września tylko w wersji elektronicznej.

  LIBRUS SYNERGIA  ( E-DZIENNIK) zapewnia wszystkim Rodzicom i Uczniom pełny, bezpłatny dostęp do informacj,

  Rodzic otrzymuje możliwość bieżącej kontroli ocen i frekwencji swojego dziecka, w tym m.in. informację o dacie wystawienia oceny, jej kategorii oraz o tym, który Nauczyciel dany stopień wystawił.

  Rozwiązanie zapewnia także sprawną komunikację ze szkołą za pośrednictwem wiadomości z opcją automatycznego potwierdzenia odbioru, które wysyłane są bezpośrednio w LIBRUS Synergia. Dzięki temu kontakt ze szkołą nie ogranicza się tylko do kilku wywiadówek, ale przybiera formę systematycznej, bezpośredniej i dwustronnej komunikacji na linii dom-szkoła.

  Uczeń i Rodzic mają dostęp do własnego terminarza, w którym odnotowywane są najważniejsze informacje dotyczące życia szkoły czy klasy. Uczniowie mogą korzystać z elektronicznych wersji lektur szkolnych, które zamieszczone są w LIBRUS Synergia w kilku dogodnych formatach. Kiedy szkoła opublikuje plan lekcji, Rodzic i Uczeń mogą na swoim koncie sprawdzać jego aktualną wersję. Użytkownicy mogą również korzystać z modułów Zadania domowe oraz Szczęśliwy Numerek.

   Szkoła z platformą e-Nauczanie – szkoła prestiżowa

  Platforma e-Nauczanie to pierwsze na polskim rynku profesjonalne rozwiązanie, które zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym dostosowane jest do potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców.

  Dla Nauczycieli jest prostym w obsłudze narzędziem służącym do podnoszenia jakości ich pracy. Umożliwia wykorzystywanie multimedialnych form prezentowania treści, udostępnianie dodatkowych materiałów w Internecie oraz przeprowadzanie sprawdzianów z wykorzystaniem komputera, co pozawala na automatyczną ocenę pracy Uczniów w czasie rzeczywistym i oszczędza czas Nauczyciela.

  Uczniom platforma pozwala na pogłębianie i uzupełnianie swojej wiedzy. Z kolei Rodzicom gwarantuje skuteczne motywowanie dziecka do nauki. Rozmaitość metod i tech­nik prezentacji oraz weryfi­kacji informacji stymuluje proces nauczania, a poprzez zaangażowanie większej licz­by zmysłów, ułatwia przy­swajanie, zapamiętywanie i utrwalanie nabytej wiedzy. Jednoczesne zastosowanie różnorodnych kanałów przekazu informacji (werbalnej, tekstowej, dźwiękowej, wizualnej) przyśpiesza proces ich przepływu i przetwarzania.

  Informacja wzrokowa (docierająca z ekranu monitora) jest przyswajana o 50% szybciej i pozostaje w pamięci 60% dłużej niż informacja werbalna.

  Wdrożenie platformy e-Nauczanie pozwala naszej szkole w pełni realizować zadania stawiane przed polskim szkol­nictwem w zakresie spełniania europejskich standardów kształcenia. Rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem, a tak­że zwiększanie samodyscypliny i motywacji do nauki przygotowuje Uczniów do funkcjonowania w formującym się społeczeństwie informa­cyjnym. Doskonalenie zdolności uczenia się przez całe życie z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacyjnych  ma priorytetowe znaczenie dla realiza­cji założeń polityki statutowej Unii Europejskiej w zakresie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej i stymulującej potencjał społeczeń­stwa informacyjnego  oraz spełnia priorytety MEN.

  Nowoczesny Rodzic, który uczestniczy aktywnie w wychowaniu i edukacji swojego dziecka, potrzebuje bieżących danych o jego postępach w nauce oraz stałego kontaktu ze szkołą, by móc wymieniać się z nią istotnymi informacjami.

  LIBRUS SYNERGIA  ( E-DZIENNIK) zapewnia wszystkim Rodzicom i Uczniom pełny, bezpłatny dostęp do informacj,

  Rodzic otrzymuje możliwość bieżącej kontroli ocen i frekwencji swojego dziecka, w tym m.in. informację o dacie wystawienia oceny, jej kategorii oraz o tym, który Nauczyciel dany stopień wystawił.

  Rozwiązanie zapewnia także sprawną komunikację ze szkołą za pośrednictwem wiadomości z opcją automatycznego potwierdzenia odbioru, które wysyłane są bezpośrednio w LIBRUS Synergia. Dzięki temu kontakt ze szkołą nie ogranicza się tylko do kilku wywiadówek, ale przybiera formę systematycznej, bezpośredniej i dwustronnej komunikacji na linii dom-szkoła.

  Uczeń i Rodzic mają dostęp do własnego terminarza, w którym odnotowywane są najważniejsze informacje dotyczące życia szkoły czy klasy. Uczniowie mogą korzystać z elektronicznych wersji lektur szkolnych, które zamieszczone są w LIBRUS Synergia w kilku dogodnych formatach. Kiedy szkoła opublikuje plan lekcji, Rodzic i Uczeń mogą na swoim koncie sprawdzać jego aktualną wersję. Użytkownicy mogą również korzystać z modułów Zadania domowe oraz Szczęśliwy Numerek.

   

 • Dogoterapia -drugim etapem projektu „Kamizelka” realizowanym pod hasłem „Bezpieczny pies = bezpieczne dziecko”.

  24.02.2015

    24 lutego 2015r. w Szkole Podstawowej im.74 GPP w Sadowie  został wdrożony  drugi etap projektu „Kamizelka”  realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie pod patronatem Wójta Gminy Koszęcin.

  Ten drugi etap był realizowany pod hasłem  „Bezpieczny pies = bezpieczne dziecko”.

  Głównym celem projektu było  podniesienie jakości bezpieczeństwa wśród dzieci w drodze do szkoły oraz w kontakcie ze zwierzętami .

  Uczniowie wyróżnionej szkoły ,bo szkoła w Sadowie jest jedyną realizującą ten projekt-z niecierpliwością czekali na czworonożnego gościa i jego opiekuna.

  Tym czworonożnym gościem był wyszkolony  pies -przyjaciel ,dzięki któremu uczniowie przypomnieli sobie wiele zasad jak się bezpiecznie zachować w kontakcie z psem; miedzy innymi   pozycję „żółwik”, głaskanie  - czy wolno czy nie, podejście do psa.

  Szkolenie prowadził wykwalifikowany dogoterapeuta  Pan Tomasz Wójcik, który w interesujący sposób  ,w praktycznym działaniu pokazał jak właściwie się zachować  z napotkanym psem.

  Uczniowie zadawali też wiele pytań ,bo prawie każdy ma w domu psa –pupila który też może stać się groźny przez niewłaściwe reakcje domowników.

  To spotkanie z psem  było nie tylko edukacją , ale również terapią.

  W końcowej części  szkolenia uczniowie otrzymali dyplomy ”Przyjaciel psa”

  oraz materiały edukacyjne w postaci ulotek .

  Uczniowie , nauczyciele i rodzice serdecznie dziękują   Panu Marcelemu Kaczor właścicielowi firmy REWOLUCJA – NET, który  był jednym ze sponsorów tego etapu projektu.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

  Aby zapewnić naszym uczniom bezpieczeństwo w ruchu drogowym przypominamy Rodzicom że:

  -  należy przechodzić z dzieckiem przez drogę tylko na przejściu dla pieszych

  - przejście dla pieszych nie jest przejazdem dla rowerów

  - przejeżdżanie po pasach na rowerze jest łamaniem przepisów o ruchu drogowym

  - nie należy przechodzić z dzieckiem  lub pozwolić mu przechodzić w innym miejscu niż wyznaczone przejście dla pieszych przy naszej Szkole

   

   

   

   

 • ABC MŁODEGO RATOWNIKA

  15.11.2014

  4 MINUTY... 240 SEKUND.... TO CZAS, W KTÓRYM OSOBA, KTÓRA NIE OTRZYMA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY MOŻE ODEJŚĆ...

  6 GODZIN... 21 600 SEKUND... TO CZAS POTRZEBNY NA PRZYGOTOWANIE OSOBY DO ŚWIADOMEGO I ODPOWIEDZIALNEGO

  DZIAŁANIA RATUJĄCEGO LUDZKIE ŻYCIE.

   

  CZYMŻE JEST TYCH KILKA GODZIN W ŚWIETLE LUDZKIEGO ISTNIENIA?

   

  Projekt "ABC młodego ratownika". Warunkiem przystąpienia, było zaprojektowanie plakatu (http://www.sanktuarium-

  mrzyglod.pl/doc/plakaty7.pdf) oraz przedstawienie argumentów chęci propagowania zasad Pierwszej Pomocy. Spośród

  nadesłanych prac zostało wybranych 30 najciekawszych. W tym, była Nasza Szkoła !!! W darmowym Kursie Pierwszej

  Pomocy trwającym ponad 6 godzin wzieło udział 45 uczniów z klas IV - VI. Nie tylko wiedza, ale również praktyka

  wyposażyła naszych Młodych Ratowników w umiejętności, których będą mogli użyć ratując ludzkie życie. Wszyscy

  uczestnicy zostali uhonorowani Certyfikatem. (http://www.sanktuarium-mrzyglod.pl/doc/sadow.pdf).

   

  Serdecznie Dziękujemy Profesjonalnej Kadrze Ratowników, którzy w niesamowitej atmosferze prowadzili szkolenie ;)

   

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Sadów
  Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Sadów
  ul. Powstańców 72
  42- 700 Sadów- Lubliniec
 • 034/ 3524458

Galeria zdjęć