Nawigacja

 • Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców.

   

                                                                                  Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców. - Obrazek 1

  W czwartek 07.06.2018 odbył się w naszej szkole Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców. Udział w turnieju wzięły wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy. Rozgrywki były bardzo emocjonujące, nie zabrakło goli, a przede wszystkim wspaniałego dopingu naszych kibiców!! Nasza szkoła zajęła trzecie miejsce. Zdobyliśmy cenne doświadczenie.

  Turniej wygrała drużyna ze Strzebinia. Po zakończonym turnieju oraz równej ilości punktów, remisie w bezpośrednim meczu oraz takim samym stosunku bramek strzelonych i straconych rozegrano dodatkową serię rzutów karnych, w której lepsi od szkoły z Koszęcina okazali się reprezentaci Stzebinia wygrywając 4:2.

  Dziękujemy naszym wspaniałym kibicom, a także naszej reprezentacji - daliście z siebie wszystko! Nasza drużyna składała się z następujących zawodników: Jakub Przybyła, Bartosz Janas, Michał Masoń, Kacper Raj, Dominik Burzyk, Łukasz Jasiński, Przemysław Jonienc, Kamil Duc, Kamil Mnich, Kacper Kubiciel, Kamil Neumann, Jakub Paruzel. Brawo chłopaki!

  WYNIKI:
  Rusinowice - Sadów 3:3

  Strzebiń - Koszęcin 1:1

  Koszęcin - Rusinowice 7:0

  Sadów - Strzebiń 0:5

  Rusinowice - Strzebiń 0:9

  Sadów - Koszęcin 0:7

  TABELA:               pkt.     br.

  1. SP Strzebiń        7      15:1

  2. SP Koszęcin       7      15:1

  3. SP Sadów           1       3:15

  4. SP Rusinowice    1        3:19

 • W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły  ,nauczycieli ,Pani Dyrektor i naszych rodziców   -bardzo serdecznie dziękujemy , wszystkim członkom   Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów  - Wierzbie  "Nasza Przyszłość" za zaproszenie nas   to tego  jakże  urokliwego zakątka Sadowa  - „Pod Orzechem "  i  zorganizowanie   dla nas  festynu z okazji  „Dzień Dziecka”.

  „Dzień Dziecka”  -to dzień radości ,uśmiechu i zabawy – i to dzięki Państwa inicjatywie  dzisieszy  dzień  był takim  niezapomnianym dniem. Dopisała wspaniała,słoneczna  pogoda.

  ''Bądź dzieckiem jak najdłużej

  Jak dziecko baw się, śmiej

  I kochaj tak jak dziecko

  I serce dziecka zawsze miej!"

  Jeszcze raz dziękujemy  za zabawę ,za film i pyszny  poczestunek !!!"Dzień Dziecka " zorganizowany przez członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów-Wierzbie -NASZA PRZYSZŁOŚĆ - Obrazek 1

 • INFORMACJA RODO

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów , rodziców /  opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
  2.  „Na podstawie art. 37 ust. 7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch, mail: biuro@protecton.pl

   

  1. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
  2. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).    

   

  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, OKE czy organ prowadzący

   

  1. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;

   

  1. Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, uczniowie mają  prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)

   

   

  1. Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi ,uczniowie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO);

   

  1. Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły jest dobrowolne

   

   

  Sadow. , dnia 25.05.2018 r.                                                                                                                                                     Administrator                                                                                                                                                                                          Danych Osobowych

   

   

 • Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

  Nasi uczniowie osiągnęli znakomite wyniki w kolejnej już edycji corocznego Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla klas IV-VII organizowanego w Koszęcinie. Najlepszy wynik osiągnęła Wiktoria Cieluch zajmując pierwsze miejsce w kategorii klas VII. Z kolei Nikola Wanot zdobyła drugie miejsce w kategorii klas IV. Naszymi reprezentantami byli również Nikola Polak z klasy V oraz Łukasz Jasiński z klasy VII, którzy również osiągnęli bardzo dobre wyniki i uplasowali się tuż za podium w swoich kategoriach wiekowych. Wielkie brawa dla naszych reprezentantów. Jest to nasza szkolna śmietanka najlepszych z najlepszych.Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego - Obrazek 1

 • Rajd rowerowy pod hasłem "Kręci mnie bezpieczeństwo"

  14.05.2018

  Rajd rowerowy pod hasłem "Kręci mnie bezpieczeństwo" - Obrazek 111 maja  uczniowie klasy  IV pod opieką Pani mgr Aurelii Radłowskiej i

  Pani mgr Karoliny Kmita brali udział w drugiej edycji rajdu rowerowego pod hasłem "Kręci mnie

  bezpieczeństwo". Rajd tym razem do Rusinowic odbył się dzięki zaangażowaniu Policjantów

  Komendy Powiatowej w Lublińcu oraz Wójta Gminy Koszęcin Pana Zbigniewa Seniów.

  W tym dniu  również uczniowie zdali egzamin  na kartę rowerową.Końcowa część rajdu była

  poświęcona poznaniu pracy strażaków , ratowników medycznych oraz samych policjantów.

  Uczniowie mogli założyć kombinezony oraz uczyli  się  posługiwać sprzętem ratowniczym.

  Może ktoś w przyszłości wybierze taki zawód?

  Pogoda i humor dopisali !!!

  Mimo zmęczenia uczniowie wrócili do szkoły zadwoleni!!! Rajd rowerowy pod hasłem "Kręci mnie bezpieczeństwo" - Obrazek 2

 • GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

  23.05.2018

  23 MAJA (środa) w naszej szkole odbył się XIII Gminny Konkurs Matematyczny o puchar wójta gminy Koszęcin. 

  Naszą szkołę reprezentowała  drużyna w składzie: Kamil Neumann, Jakub Paruzel i Łukasz Jasiński - uczniowie klasy siódmej.

  WYNIKI KONKURSU

  I miejsce drużynowo - Szkoła Podstawowa w Sadowie

  II miejsce drużynowo - Szkoła Podstawowa w Koszęcinie

  III miejsce drużynowo - Szkola Podstawowa w Strzebiniu

  IV miejsce drużynowo - Szkoła Podstawowa w Rusinowicach

  I miejsce indywidualnie i tytuł Matematyka Roku Gminy Koszęcin zdobył KAMIL NEUMANN  ze Szkoły Podstawowej w Sadowie

  II miejsce indywidualnie ex aequo zdobyli JAKUB PARUZEL i ŁUKASZ JASIŃSKI ze Szkoły Podstawowej w Sadowie

  GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY - Obrazek 1

 • Majowe Święta w " Roku dla Niepodległej"

  27.04.2018

  Majowe Święta w " Roku dla Niepodległej" - Obrazek 1

  „Majowe święta w pamięci uczniów”

  Uczniowie klasy IV przedstawiając  spektakl pt „Gość na lekcji historii   Pani Konstytucja” rozpoczęli obchody świąt majowych już 27 kwietnia.

  Przedstawienie miało na celu zapoznanie uczniów  z historią uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791r. oraz zwrócenie uwagi na powagę Święta Ludzi Pracy raz Święta Flagi Narodowej.

  W przedstawieniu  wykorzystano też prezentację multimedialną jak doszło do uchwalenia konstytucji .Była to żywa lekcja historii   w „Roku dla Niepodległej”


  „Nasza Ojczyzna mieszka w każdej szkole,
  W otwartej książce ,z której uczysz się
  I w pochylonym nad zeszytem czole
  W śmiechu, w piosence ,w zabawie i grze”


  Nasza Ojczyzna mieszka w każdym słowie
  Które najmilszy dźwięk ojczysty ma.
  Nasza Ojczyzna, tak po prostu powiem
  To my, my wszyscy: ty i on i ja.”

   

  Na szkolną uroczystość przybyli również rodzice.Każdy uczeń w tym dniu otrzymał symboliczną chorągiewkę ,która przypomni o majowych świętach.

   

   

   

 • OGŁOSZENIE

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  30 kwietnia 2018,  2 maja 2018,  4 maja 2018 r

  Dla uczniów, którym rodzice nie zapewniają opieki w dniach wolnych, zostaną  zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach świetlicy szkolnej.

 • Projekt "Muzyka i taniec - najlepsi przyjaciele"

  > Dnia 09.03.2018 roku o godzinie 9:00 odbyła się audycja muzyczna pt.
  „Tajemnice zielonej wyspy”. Podczas występu trzyosobowego zespołu
  uczniowie dowiedzieli się dlaczego Irlandia nazywana jest zieloną wyspą,
  kim był św. Patryk i dlaczego został patronem wyspy, a także poznali
  narodowe symbole i ich znaczenie: trójlistną koniczynę, flagę, legendy
  o skrzacie, tęczy i garncu ze złotem. Tancerki zaprezentowały tradycyjne
  tańce irlandzkie: sleep jig, reel jig, czyli tańce tańczone w baletkach.
  Uczniowie obejrzeli tradycyjne stroje do tańca irlandzkiego i zapoznali
  się z tematyką dotyczącą zawodów tanecznych. Zaprezentowany został
  również taniec zwany stepem - zarówno do muzyki tradycyjnej
  (celtyckiej), jak i utworu Michaela Jacksona. Uczniowie podczas zabaw
  edukacyjnych uczyli się podstawowego kroku tanecznego - skip,
  prawidłowego wiązania baletek irlandzkich oraz kolejności kolorów na
  fladze Irlandii.

   

 • WYNIKI SZKOLNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

  I miejsce - MARCEL ŻYŁKA klasa piąta

  II miejsce - BARTOSZ JANAS klasa czwarta

  III miejsce - SZYMON JASIŃSKI klasa piąta

  IV miejsce - SYLWIA JANKOWIAK klasa czwarta

  WYNIKI SZKOLNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO - Obrazek 1  WYNIKI SZKOLNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO - Obrazek 2

 • SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY

  W środę 7 marca odbędzie się 

  SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY.

  Zakwalifikowali się następujący uczniowie:

  -klasa czwarta: Bartosz Janas, Sylwia Jankowiak, Marek Osadnik, Patryk Prandzioch.

  -klasa piata: Marcel Żyłka, Zuzanna Szramowska, Kacper Imiołczyk, Zofia Kopyciok.

  -klasa szósta: Krystian Żyłka, Nikodem Kubiciel, Jakub Kopyciok, Natalia Jaguś.

  -klasa siódma: Angelika Purgol, Kacper Kubiciel, Łukasz Błach, Dawid Szymański.

 • UCZYMY SIĘ PROGRAMOWANIA

  UCZYMY SIĘ PROGRAMOWANIA - Obrazek 1

  Uczniowie klas I-VII uczą się programowania - roboty PHOTON.

 • Rekolekcje Wielkopostne

  W dniach 26-28lutego 2018 r uczniowie szkoły będą uczestniczyć w Rekolekcjach Wielkopostnych. W tych dniach jest zmiana planu lekcji, który podadzą wychowawcy klas. W szkole odbędą sie  dwie pierwsze lekcje ( wszyscy rozpoczynają lekcje o godz.8.00). O godzinie 10.00 wyjście do kościoła pod opieką nauczycieli.Dla uczniów, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki w domu, będzie zorganizowana świetlica.

  Kursy autobusu-bez zmian.

 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

  W czwartek 15 marca 2018 r. o godzinie 9:00

  odbędzie się XXVII edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego

  KANGUR EUROPEJSKI.

  Jednorazowa wpłata - 9 zł.

  W dniu konkursu każdy zgłoszony uczeń otrzymuje nagrodę uczestnictwa - "zakręcone druciki".

 • Podaruj niepotrzebną książkę do Biblioteki szkolnej!

  W marcu i kwietniu Biblioteka organizuje akcję "Podaruj niepotrzebną książkę do Biblioteki ."

  Zapraszam do udziału w tej akcji. Czasami w domu są książki, których już nikt nie czyta. Bardzo proszę o przekazanie ich do naszej biblioteki.W ten sposób, każda książeczka otrzyma drugie życie. Za każdą przekazaną książkę uczeń otrzyma 5 pkt. Z góry dziękujemy!!!

 • BIBLIOTEKA -Teatrzyk Kamishibai

  W czwartek i piątek w bibliotece Teatrzyk Obrazkowy metodą Kamishibai - zapraszamy wszystkich chętnycvh uczniów klasy I -III

 • Harmonogram zajęć w czasie ferii

  Harmonogram zajęć, które będą organizowane podczas ferii zimowych

  w Szkole Podstawowej im. 74 GPP w Sadowie

   

  29.01.2018 i 05.02.2018 – poniedziałek – gra w szachy

   

  30.01.2018 i 06.02.2018 – wtorek - Zajęcia sportowe 

  31.01.2018 i 07.02.2018  –środa - Robotyka i programowanie

  01.02.2018 i 08.02.2018  – czwartek -Zajęcia sportowe

  02.02.2018 i 09.02.2018 - piątek - Zajęcia plastyczne

   

  Godziny zajęć: 10.00 – 12.00

   

 • Zaproszenie na szkolny Konkurs "Znam bajki i baśnie ".

  Szkolny Konkurs czytelniczy dla uczniów klasy I - odbędzie się  - 17 stycznia; klasa II - 18 stycznia; klasa III - 19 stycznia.

  Konkurs czytelniczy dla uczniów klas starszych: kl.IV 16 stycznia; kl.V - 16 stycznia; kl. VI i kl. VII - 22 stycznia.

                                                                               Zapraszmy i życzymy powodzenia!

 • Artykuł do przeczytania:"O działalności Szkolnej Kasy Oszczędności"

   

  O działalności SKO

  w Szkole Podstawowej im 74 GPP w Sadowie”

   

   

  W tym roku szkolnym obchodzimy niezwykły Jubileusz. Szkolna Kasa Oszczędności w naszej szkole działa już od 65 lat.

  Uczestniczymy w programie edukacji ekonomicznej realizowanym przez PKO Bank Polski.

  Bank dostosował SKO do wymogów XXI wieku.

  Dzieci od wczesnych lat mogą uczyć się praktycznego korzystania z różnych usług bankowych. Nowoczesne produkty finansowe umożliwiają najmłodszym samodzielne gospodarowanie własnymi środkami, własnym kieszonkowym.

  Do SKO mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie. Każdy uczeń otrzymuje książeczkę, dzięki której może dokonywać wpłat i wypłat u opiekuna SKO. Ponadto posiada dostęp do swojego konta przez Internet, dzięki czemu uczy się nim zarządzać. Serwis internetowy umożliwia m. in. zakładanie wirtualnych skarbonek, czy też zdobywanie odznak.

  Uczniowie za zgodą i poświadczeniem pisemnym rodziców, mogą założyć sobie pierwsze, własne oszczędnościowe konto w Banku PKO BP. W każdym roku szkolnym grono uczniów oszczędzających w SKO powiększa się.

  Obecnie w naszej szkole do SKO należy 63 uczniów. Nad prawidłowością prowadzonych kont uczniowskich czuwa wieloletni opiekun SKO.

  W ciągu roku szkolnego, dla uczniów organizowane są konkursy pogłębiające wiedzę o współczesnej ekonomii i bankowości.

  Organizowane też są konkursy plastyczne i quizy. Rok szkolny każdorazowo wieńczy konkurs o tytuł „Mistrza oszczędzania”. Starannie przygotowujemy się i bierzemy udział w Regionalnym Konkursie „Bank, Matematyka i TY”.W minionym roku szkolnym nasi uczniowie zdobyli I miejsce pokonując 10 innych drużyn.

  Jednym z prowadzonych przez Bank działań edukacyjnych jest konkurs „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO” mający na celu angażowanie uczniów w akcje rozszerzające ich wiedzę i umiejętności oszczędzania. W ramach tego konkursu wystarczy wykazać się aktywnością, pomysłowością i przedsiębiorczością. Konkurs ten to możliwość dla szkoły zdobycia atrakcyjnych nagród finansowych.

  Nasza szkoła każdego roku przystępuje do tego konkursu i zdobywa nagrody. W tym roku otrzymaliśmy też Nagrodę III Stopnia w wysokości 1000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest prezentacja multimedialna z całorocznej pracy w ramach tej działalności.

  SKO to atrakcyjna forma oszczędzania. Dzieci powinny uczyć się, że pieniądze z powietrza się nie biorą i należy mieć do nich szacunek.

  Warto więc już wdrażać do aktywnego oszczędzania uczniów od najmłodszych lat .

   

   

                                                                                                             Opiekun SKO Irena Piątek

   

   

   Artykuł do przeczytania:"O działalności Szkolnej Kasy Oszczędności" - Obrazek 1

   


   

 • Wystawa numizmatyczna w Bibliotece

  W misiącu od 3 stycznia do ferii zimowych Biblioteka zaprasza na wystawę numizmatyczną starych monet i banknotów.

  Wystawa numizmatyczna w Bibliotece - Obrazek 1

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Sadów
  Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Sadów
  ul. Powstańców 72
  42- 700 Sadów- Lubliniec
 • 034/ 3524458

Galeria zdjęć