CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY

Nawigacja

O szkole

O szkole

SZKOŁA PODSTAWOWA IM 74 GÓRNOŚLĄSKIEGO PUŁKU PIECHOTY W SADOWIE!!!

     Szkoła Podstawowa im. 74 GPP w Sadowie jest 6-letnią szkołą podstawową. Zatrudnia pedagogów różnej specjalności przedmiotowej o pełnych kwalifikacjach oraz  pracowników administracji i obsługi. Obecnie w naszej szkole naukę pobiera 98 uczniów Dysponujemy  budynkiem, który ma 8 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w środki dydaktyczne, bibliotekę z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, świetlicę, pracownię komputerową z wejściem do Internetu, sześć tablic Interaktywnych, salę językową,gimnastyczną.

Nauka w szkole odbywa się na 1 zmianę. Szkoła jest ładnie położona, otoczona zielenią. Wokół budynku znajduje się zaplecze sportowe w postaci boisk do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki.

  Szkoła wkraczając w XXI wiek oferuje dzieciom  ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych. . Prowadzimy innowacje, rozszerzając kształcenie regionalne i edukację europejską, zajęcia logopedyczne i dydaktyczno-wyrównawcze.  Każdy uczeń ma szanse na indywidualny rozwój i osiągnięcie sukcesu w wybranej dziedzinie.

W szkole każdego roku realizowane są innowacje pedagogiczne

 

lp

Nazwa innowacji

autor

Data wdrażania

1

„Radość odkrywania matematyki” zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie

mgr Krystyna Miłota

1 IX 2009

2

„Ruch drogą do sukcesu” – wykorzystanie kinezjologii Edukacyjnej na zajęciach kształcenia zintegrowanego

mgr Ewa Mikulska

1 IX 2009

3

Z zakresu edukacji zdrowotnej

„Moje 999”

mgr Małgorzata Wachowska

1 IX 2009

4

Z zakresu komunikacji językowej

„ Przeżywam, mówię, słucham, działam”

mgr Elżbieta Kawa-Dziembała

1 IX 2010

5

„Polubić matematykę”-konstrukcje płaskie i przestrzenne z papieru

mgr Krystyna Miłota

1 IX 2010

6

Bawimy się i uczymy – wykorzystanie metody pedagogiki zabawy na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Ewa Mikulska

1 IX 2010

7

Chcę pisać bezbłędnie – zabawy z ortografią

mgr Irena Piątek

1 IX 2011

8

Matematyka innego wymiaru

 

mgr Krystyna Miłota

1 IX 2012

9

Z zakresu języka polskiego

„Rozwijam kreatywność”

mgr Elżbieta Kawa-Dziembała

1 IX 2013

 

 

Projekty realizowane w szkole

 

 

 

 

 

Uczniowie mogą poszerzać swoje wiadomości i rozwijać zainteresowania w różnych formach pracy pozalekcyjnej:

  • kółka przedmiotowe: przyrodnicze, j. angielskiego, matematyczne , historyczne oraz, taneczne, artystyczne i sportowe.

Uczniowie z problemami dydaktycznymi uczestniczą w zajęciach wyrównawczych i logopedycznych, a dla dzieci z wadami postawy z klas I-III organizuje się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
W ramach prowadzonej działalności wychowawczej uczniowie naszej szkoły uczestniczą w takich uroczystościach szkolnych jak: andrzejki, mikołajki, wigilia, jasełka, zabawa noworoczna, Dzień Babci, Dzień Mamy.

Organizujemy dla uczniów  edukację muzyczną i teatralną, wyjścia do kina i teatru, lekcje muzealne i wycieczki krajoznawcze.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest mgr Aurelia Radłowska.

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Sadów
    Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Sadów
    ul. Powstańców 72
    42- 700 Sadów- Lubliniec
  • 034/ 3524458

Galeria zdjęć